NETWORKS

SHIPNERGY

FULFILLMENT

NETWORKS

เราเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเติบโตทั่วโลก!
สมัครเป็นพาร์ทเนอร์

ผุ้เชี่ยวชาญของ Shipnergy จะช่วยเหลือคุณด้านการตลาดระดับโลก เพื่อขยายธุรกิจของคุณไปทั่วโลก

SFN

SHIPNERGY
FULFILLMENT
NETWORKS

มีระบบการจัดการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ให้บริการฟรี
ระบบการจัดการคําสั่งซื้อ

OMS

สามารถรวบรวมคำสั่งซื้อจากร้านค้าต่าง ๆ และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการคําสั่งซื้อออนไลน์ทั้งหมดของคุณในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว
 • ฟังก์ชั่นต่างๆเช่นการจัดการสินค้าคงคลังการจัดการลูกค้าเป็นต้น
 • ทําให้กระบวนการสั่งซื้อเป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • ให้การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ระบบการจัดการคลังสินค้า

WMS

จัดการงานทั้งหมดในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทั้งหมดในคลังสินค้า
 • ให้บริการในการจัดการสินค้าคงคลังที่หลากหลาย
 • มีระบบแจ้งเตือนให้ทราบถึงพัสดุที่รับเข้ามาโดยอัตโนมัติ
 • ปรับรูปแบบการขนส่งตามความต้องการลูกค้า
ระบบการจัดการการขนส่ง

TMS

ทํางานร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งในพื้นที่ที่เลือกเพื่อจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัยทั่วโลก
 • ผู้ให้บริการจัดส่งมากกว่า 60 รายทั่วโลก
 • ส่งต่อให้กับบริษัทขนส่งท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
 • เพิ่มเครือข่ายบริษัทขนส่ง ที่ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

ลดต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศ

การจัดส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็ว

ให้บริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้า

ความรู้ระดับมืออาชีพประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้ว

partners

โดยการเข้าร่วม SFN
พบลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลก

  เครื่องคํานวณค่าจัดส่ง